Colofon

Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg

Bestuur

De stichting is op 2 oktober 2018 opgericht –  het bestuur bestaat uit vijf leden:
Voorzitter               Barbara Bosman
Penningmeester  Marleen Cakir
Secretaris              Helen Spierings
Lid                            Wendy van Kuijen
Lid                            Marlijne Barteling

Naast het bestuur bestaat het vrijwilligersteam uit
René Dullaart-Heijkoop
Annette de Boo
Ruud de Jong
Anita Fischer-Leenders  

Inschrijving Kamer van Koophandel

Op 11 oktober 2018 is de stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 728 13 547.  

Bankrekeningnummer

NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg 

Postadres:

Nabestaandencafé Jij Ontbreekt
P/a Louis Couperusstraat 1
2274 XP Voorburg

Contact

jijontbreekt@gmail.com

06 – 244 95 169 (beperkt bereikbaar)

Redactie en beheer website

Barbara Bosman

Bijdragen

Jij Ontbreekt (nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg) wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van:

Woej (gebruik locatie en ondersteuning)

Notariskantoor Dom (stichtingsakte)

Stichting Vlietwensen (fonds toekenning)

– Juliana Bloemen (bloemen tijdens opening) – Bilderdijkplein Voorburg

Fonds 1818 (fonds toekenning)

Dryve Café (catering opening)

Dr. C.J. Vaillantfonds (fonds toekenning)

Rietje Krijnen (persbericht)