Op 18 november opende Jij Ontbreekt haar deuren. Het nabestaandencafé van Leidschendam-Voorburg, de eerste in de regio Haaglanden.

Drukbezocht en gewaardeerd
Om 14.15 uur druppelden de eerste gasten binnen. Zij werden warm welkom geheten door de vrijwilligers, allen zelf ook nabestaande. Tijdens de inloop kon iedereen een kopje koffie of thee halen met een gebakje voorzien van het logo van Jij Ontbreekt – de zonnebloem. Dat er met het café wordt voorzien in een behoefte was duidelijk. Zowel aan het aantal gasten maar ook door hun verhalen en gesprekken met elkaar.

Lezing Maya Stomp
De toespraak van Maya Stomp, weduwe en auteur van Wij weduwen zijn een taai volkje leverde veel herkenning op. Het was een toespraak met een lach en een traan, zoals het leven zelf. Voor de toespraak klik hier.

Officiële opening
De gasten werden kort toegesproken door Barbara Bosman, waarbij de nadruk lag op vooruit kijken, samen optrekken, warmte, steun en (h)erkenning bij elkaar vinden. Er werd een prachtig bord overhandigd, gemaakt door Ilse van der Horst, met de naam Jij Ontbreekt. En daarna werd gezamenlijk het glas geheven ‘op het leven’.

Steun van alle kanten
Niet alleen is er een groepje bevlogen vrijwilligers gevormd, waardoor het na lang volhouden en hard werken toch is gelukt om het idee voor dit café te realiseren. Maar er is ook financiële steun verkregen via Stichting Vlietwensen, die de kosten voor de opening voor haar rekening neemt. En vanuit het Vaillant Fonds en Fonds 1818, die het mogelijk maken om bijeenkomsten te organiseren in december 2018 en 2019.

Verder werd het initiatief voor Jij Ontbreekt een warm hart toegedragen door locale ondernemers.
Zoals Notariskantoor Dom die hielp bij het oprichten van een stichting en Juliana Bloemen Voorburg die prachtige bloemen verzorgde voor de opening waardoor het café een fleurig aanzien kreeg.

Bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst, op 16 december, zat binnen vier dagen na de opening helemaal vol. Er is inmiddels een wachtlijst. Op de website www.jijontbreekt.nl staan de data/thema’s van de toekomstige bijeenkomsten. Deze zijn eens in de twee maanden. In januari wordt een winterwandeling gepland op Landgoed Duijvenvoorde in Voorschoten.

De bijeenkomsten zijn besloten en dus enkel toegankelijk voor nabestaanden. Of u uw partner, (klein)kind, (groot)ouder, broer/zus of beste vriend verloren bent is daarbij niet van belang. Omstanders weten vaak niet goed wat te zeggen of doen, bij Jij Ontbreekt tref je gelijkgestemden die aan een half woord genoeg hebben. Warmte, steun en (h)erkenning zijn de vaste waarden van de bijeenkomsten.

Vooraf aanmelden is wel vereist – dit kan via jijontbreekt@gmail.com

Media-aandacht
Omroep West was voor een reportage bij de opening aanwezig en maakte een mooi verslag en besteedde er aandacht aan in hun nieuwsuitzending op 19 november.

Ook Het Krantje besteedde aandacht aan de opening. Je kunt het stuk hier lezen.