Start

‘Leven met verandering en rouw’
15 mei – ONLINE bijeenkomst

In deze bijzondere en voor veel nabestaanden (extra) lastige tijd organiseren wij maandelijks een online bijeenkomst.

We zijn blij dat Minjon van Zoest (rouwcoach) ook deze keer onze bijeenkomst wil begeleiden.

Waar gaan we dit keer over in gesprek?
Verandering is de enige constante in het leven, dat weten we allemaal.
Wat zorgt er dan voor dat we er moeite mee hebben? Waarom doet verlies zoveel pijn? En wanneer spreken we van rouw? In deze bijeenkomst geeft Minjon van Zoest antwoord op deze vraagstukken, zodat je je eigen gevoelens en die van een ander beter begrijpt. De bijeenkomst is interactief en deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en het thema samen te bespreken.

Tijd: van 15.30 tot 17.00 uur
Het is fijn als deelnemers een kwartier van tevoren inloggen zodat de bijeenkomst op tijd kan worden gestart.

Aanmelden: Om de beslotenheid van de online bijeenkomst te waarborgen is vooraf aanmelden vereist, dit kan per mail via jijontbreekt@gmail.com
Graag o.v.v. naam, telefoonnummer en wie je verloren bent.
Na aanmelding ontvang je een mail met een link voor toegang tot de bijeenkomst.

Minimaal aantal deelnemers: Voor een goede interactie is deelname door minimaal 5 personen gewenst. Wij gaan ervan uit dat dit aantal gehaald wordt, zeker gezien het thema en de behoefte aan onderling contact in deze tijd.

 

 

Online bijeenkomst 15 mei 2020 JO

De schok
Het ongeloof
De verdoofdheid
De realiteit
En het verdriet dat altijd blijft

Warmte, steun en (h)erkenning

Mensen die een dierbare hebben verloren, kennen de gevoelens.
De eerste tijd is er veel aandacht en steun maar dat ebt soms weg omdat omstanders simpelweg niet kunnen begrijpen wat iemand werkelijk voelt en waar iemand mee te maken krijgt.

Daarom is Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg Jij Ontbreekt in het leven geroepen. Een plek waar mensen elkaar zonder woorden begrijpen, tips kunnen geven en krijgen en ervaringen uit kunnen wisselen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door nabestaanden; ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden.

Een plek voor álle nabestaanden

Iedereen die iemand heeft verloren, is welkom!
Of je nu je partner, je (klein)kind,  (groot)ouder, je broer, zus of je beste vriend(in) mist maakt daarbij niet uit. Groepen zijn daardoor heel gevarieerd van samenstelling en zijn ook per bijeenkomst verschillend. Niet alleen op basis van het thema maar ook qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers. Het aantal deelnemers is soms groot en soms heel klein. Dat varieert per thema.

Bijeenkomsten en wandelingen

Jij Ontbreekt organiseert elke maand een evenement voor lotgenoten.
Bij een themabijeenkomst op de vaste locatie, tijdens een wandeling of een koffiemoment of lunch/etentje. De data vindt u in de agenda.
Aanmelden voor bijeenkomsten en wandelingen is alleen nodig als we bij een locatie een reservering moeten plaatsen, bijvoorbeeld voor een drankje voor of na een wandeling of een koffiemoment/lunch. Dit wordt daarbij dan altijd duidelijk aangegeven.

Jij Ontbreekt is een vrijwilligersinitiatief

De inleidingen tijdens de themabijeenkomsten worden meestal verzorgd door professionals.
De overige begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn zelf nabestaande en kennen dus het gevoel van verlies en gemis.

Tijdens de bijeenkomsten wordt geen professionele hulpverlening geboden. Daarvoor kunt u het beste informatie opvragen bij uw huisarts. Die kan u, als u daar behoefte aan heeft, helpen bij het vinden van een goede (rouw)coach in de regio.

Wilt u Jij Ontbreekt een steuntje in de rug bieden?

Jij Ontbreekt is volledig afhankelijk van fondsenwerving en donaties.
Wilt u ons helpen om onze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren?
Dat kan – door een bedrag over te maken naar rekeningnummer
NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg.
o.v.v. uw naam en het woord donatie bij de omschrijving.
Alvast bedankt voor uw steun!