Start

WANDELING – ZONDAG 4 JUNI

Naast de maandelijkse koffieontmoetingen organiseren we ook met regelmaat (korte) wandelingen. 
Omdat Landgoed Duivenvoorde voor de meeste deelnemers goed toegankelijk is door de verharde paden en korte route kiezen we ook dit keer voor deze locatie.

Locatie: Landgoed Duivenvoorde, Voorschoten
Goed bereikbaar met de auto (betaald parkeren) en openbaar vervoer
(bus 45, halte De Knip)
Tijd: 10.00 uur – verzamelen op de parkeerplaats van het landgoed
Het landgoed is goed begaanbaar in rolstoel of met hulpmiddel. Ook Hof van Duivenvoorde is goed toegankelijk en v.v. een invalidentoilet.

Alle info over het landgoed 
Info over de koffie/lunchlocatie
Jij Ontbreekt verzorgt één drankje en betaalt de kosten voor de wandelkaart.
Overige kosten voor consumpties en parkeren zijn voor eigen rekening van de deelnemers.

Ervaring leert dat deelnemers soms ook samen willen blijven lunchen, dit moeten we vooraf doorgeven.

Aanmelden per mail is vereist i.v.m. de reservering voor koffie en evt. aansluitend lunch – stuur je aanmelding naar jijontbreekt@gmail.com o.v.v. aanmelding wandeling 4 juni, je naam én telefoonnummer. Dat laatste is van belang voor evt. wijzigingen/annulering.

 

Elk seizoen even samen op pad
Het is inmiddels traditie om elk seizoen een keertje samen een wandeling te maken. Bij de aankondiging geven we altijd aan wat de wandelcondities zijn en hoe de locatie te bereiken is. Denk bijvoorbeeld aan de afstand, de ondergrond (verhard of niet), of er wel of geen klim in de route zit. Dit biedt niet altijd garanties maar geeft wel een goed beeld van wat deelnemers kunnen verwachten.

Heb je ideeën voor een leuke wandellocatie in de regio, dan horen wij dit graag via jijontbreekt@gmail.com o.v.v. wandelsuggestie.

 

Wilt u het werk van Jij Ontbreekt ondersteunen?
We willen graag wat extra dingen plannen maar daarvoor ontbreekt het ons aan budget. Informatie over hoe u evt. een financiële bijdrage kunt leveren vindt u onderaan deze pagina.

De schok Het ongeloof De verdoofdheid De realiteit En het verdriet dat altijd blijft

Warmte, steun en (h)erkenning

Mensen die een dierbare hebben verloren, kennen de gevoelens. De eerste tijd is er veel aandacht en steun maar dat ebt soms weg omdat omstanders simpelweg niet kunnen begrijpen wat iemand werkelijk voelt en waar iemand mee te maken krijgt. Daarom is Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg Jij Ontbreekt in het leven geroepen. Een plek waar mensen elkaar zonder woorden begrijpen, tips kunnen geven en krijgen en ervaringen uit kunnen wisselen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door nabestaanden; ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden.

Een plek voor álle nabestaanden

Iedereen die iemand heeft verloren, is welkom! Of je nu je partner, je (klein)kind,  (groot)ouder, je broer, zus of je beste vriend(in) mist maakt daarbij niet uit. Groepen zijn daardoor heel gevarieerd van samenstelling en zijn ook per bijeenkomst verschillend. Niet alleen op basis van het thema maar ook qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers. Het aantal deelnemers is soms groot en soms heel klein. Dat varieert per thema.

Bijeenkomsten en wandelingen

Jij Ontbreekt organiseert elke maand een evenement voor lotgenoten. Bij een themabijeenkomst op de vaste locatie, tijdens een wandeling of een koffiemoment of lunch/etentje. De data vindt u in de agenda. Wij vragen geïnteresseerden om vooraf aan te melden zodat wij weten hoeveel mensen deelnemen en daarop de zaalindeling of reservering kunnen aanpassen. U kunt dan mailen naar jijontbreekt@gmail.com

Jij Ontbreekt is een vrijwilligersinitiatief

De inleidingen tijdens de themabijeenkomsten worden meestal verzorgd door professionals. De overige begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn zelf nabestaande en kennen dus het gevoel van verlies en gemis. Tijdens de bijeenkomsten wordt geen professionele hulpverlening geboden. Daarvoor kunt u het beste informatie opvragen bij uw huisarts. Die kan u, als u daar behoefte aan heeft, helpen bij het vinden van een goede (rouw)coach in de regio.

Wilt u het werk van Jij Ontbreekt ondersteunen?
Jij Ontbreekt krijgt een financiële bijdrage vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Deze dekt helaas niet alle kosten die worden gemaakt.
Daarom zijn wij ook deels afhankelijk van donaties.
Wilt u ons helpen om onze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren?
Dat kan – door een bedrag over te maken naar rekeningnummer
NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg. o.v.v. uw naam en het woord donatie bij de omschrijving.

Alvast bedankt voor uw steun!