Start

VOORJAARSWANDELING – ZONDAG 30 MEI

Na alle online bijeenkomsten lijkt het ons een goed idee om nu eens iets anders te organiseren. Een korte wandeling op een mooie locatie. Met verharde paden waardoor dit voor iedereen goed toegankelijk is. En hopelijk mooi weer maar een zonnig humeur helpt altijd.

We nemen uiteraard de op dat moment geldende maatregelen in acht.
Voor nu geldt dat we dan afstand van elkaar houden en in tweetallen wandelen i.v.m. de breedte van de wandelpaden. Uiteraard kan er onderweg altijd even worden gestopt en gewisseld.

Locatie              : Landgoed Duivenvoorde
Verzameltijd      : 10 uur
Verzamelplaats : Parkeerplaats, Laan van Duivenvoorde 1 Voorschoten

Bij Hof van Duivenvoorde is in elk geval koffie/thee to go verkrijgbaar. Of het mogelijk is voor deelnemers om naderhand op terras of binnen nog wat te drinken of te blijven lunchen is geheel afhankelijk van de op dat moment geldende Covid-maatregelen. Eventuele reserveringen daarvoor laten wij over aan de individuele deelnemers aan deze wandelbijeenkomst.

Tijdens wandelingen ontstaan vaak hele mooie gesprekken. De groep is meestal niet zo groot, niets is gek, alles kan en mag gezegd en gevraagd worden.

Aan- en afmelden
Als je aan wilt sluiten is het fijn als je je vooraf even aanmeldt. Dan weten we op wie wij kunnen rekenen of op wie we nog eventjes moeten wachten op de verzamelplek.
Aanmelden gaat per mail via jijontbreekt@gmail.com o.v.v. je naam en telefoonnummer. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding.
Het is fijn als er uiterlijk één dag van tevoren wordt aan-/afgemeld.
De mailbox wordt zondagochtend om 8 uur voor het laatst uitgelezen.

Warme groet,
Teamleden Jij Ontbreekt

De schok Het ongeloof De verdoofdheid De realiteit En het verdriet dat altijd blijft

Warmte, steun en (h)erkenning

Mensen die een dierbare hebben verloren, kennen de gevoelens. De eerste tijd is er veel aandacht en steun maar dat ebt soms weg omdat omstanders simpelweg niet kunnen begrijpen wat iemand werkelijk voelt en waar iemand mee te maken krijgt. Daarom is Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg Jij Ontbreekt in het leven geroepen. Een plek waar mensen elkaar zonder woorden begrijpen, tips kunnen geven en krijgen en ervaringen uit kunnen wisselen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door nabestaanden; ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden.

Een plek voor álle nabestaanden

Iedereen die iemand heeft verloren, is welkom! Of je nu je partner, je (klein)kind,  (groot)ouder, je broer, zus of je beste vriend(in) mist maakt daarbij niet uit. Groepen zijn daardoor heel gevarieerd van samenstelling en zijn ook per bijeenkomst verschillend. Niet alleen op basis van het thema maar ook qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers. Het aantal deelnemers is soms groot en soms heel klein. Dat varieert per thema.

Bijeenkomsten en wandelingen

Jij Ontbreekt organiseert elke maand een evenement voor lotgenoten. Bij een themabijeenkomst op de vaste locatie, tijdens een wandeling of een koffiemoment of lunch/etentje. De data vindt u in de agenda. Aanmelden voor bijeenkomsten en wandelingen is alleen nodig als we bij een locatie een reservering moeten plaatsen, bijvoorbeeld voor een drankje voor of na een wandeling of een koffiemoment/lunch. Dit wordt daarbij dan altijd duidelijk aangegeven.

Jij Ontbreekt is een vrijwilligersinitiatief

De inleidingen tijdens de themabijeenkomsten worden meestal verzorgd door professionals. De overige begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn zelf nabestaande en kennen dus het gevoel van verlies en gemis. Tijdens de bijeenkomsten wordt geen professionele hulpverlening geboden. Daarvoor kunt u het beste informatie opvragen bij uw huisarts. Die kan u, als u daar behoefte aan heeft, helpen bij het vinden van een goede (rouw)coach in de regio.

Wilt u Jij Ontbreekt een steuntje in de rug bieden? Jij Ontbreekt is volledig afhankelijk van fondsenwerving en donaties. Wilt u ons helpen om onze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren? Dat kan – door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg. o.v.v. uw naam en het woord donatie bij de omschrijving. Alvast bedankt voor uw steun!