Zondag 16 augustus – koffie op het terras

Net als vorig jaar organiseren we nu ook weer een gezellige ochtend op het terras voor nabestaanden in de regio Haaglanden. Tijd om weer eens uitgebreid bij te kletsen en te horen hoe het iedereen in de afgelopen tijd is vergaan.

Nog niet eerder bij een bijeenkomst van Jij Ontbreekt geweest? Schroom niet en sluit aan, de drempel eenmaal over is voor velen al gebleken dat de onderlinge steun en (h)erkenning warm aanvoelt.

Ook nu is het eerste drankje voor rekening van Jij Ontbreekt, daarna komen consumpties voor eigen rekening. Vaak blijft een aantal deelnemers nog samen lunchen, dat kan nu uiteraard ook weer. We hebben gereserveerd – volgens de richtlijnen met voldoende afstand – en het is daarom fijn als deelnemers zich even aanmelden via jijontbreekt@gmail.com

Tijd              : vanaf 11.00 uur
Locatie        : Restaurant The River, Kerkstraat (terras aan de Vliet) in Voorburg
Begeleiding: Barbara Bosman

 

 

download

De schok
Het ongeloof
De verdoofdheid
De realiteit
En het verdriet dat altijd blijft

Warmte, steun en (h)erkenning

Mensen die een dierbare hebben verloren, kennen de gevoelens.
De eerste tijd is er veel aandacht en steun maar dat ebt soms weg omdat omstanders simpelweg niet kunnen begrijpen wat iemand werkelijk voelt en waar iemand mee te maken krijgt.

Daarom is Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg Jij Ontbreekt in het leven geroepen. Een plek waar mensen elkaar zonder woorden begrijpen, tips kunnen geven en krijgen en ervaringen uit kunnen wisselen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door nabestaanden; ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden.

Een plek voor álle nabestaanden

Iedereen die iemand heeft verloren, is welkom!
Of je nu je partner, je (klein)kind,  (groot)ouder, je broer, zus of je beste vriend(in) mist maakt daarbij niet uit. Groepen zijn daardoor heel gevarieerd van samenstelling en zijn ook per bijeenkomst verschillend. Niet alleen op basis van het thema maar ook qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers. Het aantal deelnemers is soms groot en soms heel klein. Dat varieert per thema.

Bijeenkomsten en wandelingen

Jij Ontbreekt organiseert elke maand een evenement voor lotgenoten.
Bij een themabijeenkomst op de vaste locatie, tijdens een wandeling of een koffiemoment of lunch/etentje. De data vindt u in de agenda.
Aanmelden voor bijeenkomsten en wandelingen is alleen nodig als we bij een locatie een reservering moeten plaatsen, bijvoorbeeld voor een drankje voor of na een wandeling of een koffiemoment/lunch. Dit wordt daarbij dan altijd duidelijk aangegeven.

Jij Ontbreekt is een vrijwilligersinitiatief

De inleidingen tijdens de themabijeenkomsten worden meestal verzorgd door professionals.
De overige begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn zelf nabestaande en kennen dus het gevoel van verlies en gemis.

Tijdens de bijeenkomsten wordt geen professionele hulpverlening geboden. Daarvoor kunt u het beste informatie opvragen bij uw huisarts. Die kan u, als u daar behoefte aan heeft, helpen bij het vinden van een goede (rouw)coach in de regio.

Wilt u Jij Ontbreekt een steuntje in de rug bieden?

Jij Ontbreekt is volledig afhankelijk van fondsenwerving en donaties.
Wilt u ons helpen om onze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren?
Dat kan – door een bedrag over te maken naar rekeningnummer
NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg.
o.v.v. uw naam en het woord donatie bij de omschrijving.
Alvast bedankt voor uw steun!