Start

WOENSDAG 16 DECEMBER – ONLINE BIJEENKOMST vanaf 20.00 uur
Thema: Feestdagen en rouw

Omdat we nu geen bijeenkomsten op locatie kunnen organiseren regelen we online bijeenkomsten. Op deze manier kunnen we met elkaar in contact komen en blijven en warmte, steun en (h)erkenning aan elkaar bieden.

De feestdagen en rouw, een toepasselijk onderwerp in december.
Hoe ga je om met het gemis rondom de feestdagen.
Hoe vul je Kerstdagen in, vooral dit jaar met alle maatregelen rondom Covid-19.
Wat doe je liever wel of liever niet.
Heb je tips voor of vragen aan anderen die ook met een gemis te maken hebben.
Heb je misschien juist zin in een feestelijk samenzijn of blijf je liever thuis in je vertrouwde omgeving.
Praat mee op 16 december, alles is bespreekbaar en alleen luisteren is ook prima.

Wil je aansluiten op 16 december?
Stuur dan even een mail naar jijontbreekt@gmail.com zodat wij je tijdig de inloggegevens kunnen sturen.

Het is fijn als je je alleen aanmeldt als je ook écht kunt deelnemen op die dag/tijd. Dan weten andere deelnemers én vrijwilligers ook dat het echt door kan gaan.

We zien ernaar uit jullie weer te spreken!

Warme groet,
Teamleden Jij Ontbreekt

De schok Het ongeloof De verdoofdheid De realiteit En het verdriet dat altijd blijft

Warmte, steun en (h)erkenning

Mensen die een dierbare hebben verloren, kennen de gevoelens. De eerste tijd is er veel aandacht en steun maar dat ebt soms weg omdat omstanders simpelweg niet kunnen begrijpen wat iemand werkelijk voelt en waar iemand mee te maken krijgt. Daarom is Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg Jij Ontbreekt in het leven geroepen. Een plek waar mensen elkaar zonder woorden begrijpen, tips kunnen geven en krijgen en ervaringen uit kunnen wisselen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door nabestaanden; ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden.

Een plek voor álle nabestaanden

Iedereen die iemand heeft verloren, is welkom! Of je nu je partner, je (klein)kind,  (groot)ouder, je broer, zus of je beste vriend(in) mist maakt daarbij niet uit. Groepen zijn daardoor heel gevarieerd van samenstelling en zijn ook per bijeenkomst verschillend. Niet alleen op basis van het thema maar ook qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers. Het aantal deelnemers is soms groot en soms heel klein. Dat varieert per thema.

Bijeenkomsten en wandelingen

Jij Ontbreekt organiseert elke maand een evenement voor lotgenoten. Bij een themabijeenkomst op de vaste locatie, tijdens een wandeling of een koffiemoment of lunch/etentje. De data vindt u in de agenda. Aanmelden voor bijeenkomsten en wandelingen is alleen nodig als we bij een locatie een reservering moeten plaatsen, bijvoorbeeld voor een drankje voor of na een wandeling of een koffiemoment/lunch. Dit wordt daarbij dan altijd duidelijk aangegeven.

Jij Ontbreekt is een vrijwilligersinitiatief

De inleidingen tijdens de themabijeenkomsten worden meestal verzorgd door professionals. De overige begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn zelf nabestaande en kennen dus het gevoel van verlies en gemis. Tijdens de bijeenkomsten wordt geen professionele hulpverlening geboden. Daarvoor kunt u het beste informatie opvragen bij uw huisarts. Die kan u, als u daar behoefte aan heeft, helpen bij het vinden van een goede (rouw)coach in de regio.

Wilt u Jij Ontbreekt een steuntje in de rug bieden? Jij Ontbreekt is volledig afhankelijk van fondsenwerving en donaties. Wilt u ons helpen om onze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren? Dat kan – door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg. o.v.v. uw naam en het woord donatie bij de omschrijving. Alvast bedankt voor uw steun!