Start

8 maart – wandeling Duivenvoorde

In het vroeg voorjaar even samen een frisse neus halen.
Op een prachtig landgoed met bomen die mooi in knop zijn en hier en daar al wat bloemen die uit de bollen omhoog piepen.
Een wandeling die voor iedereen goed te doen is. Niet te lang, rustig tempo, via verharde paden en op een prachtig terrein.
We starten met een kopje koffie of thee. Wie wil kan na de wandeling nog samen gaan lunchen, hiervoor moet u dan wel zelf de reservering regelen.
Waar: Hof van Duivenvoorde, Laan van Duivenvoorde 1A Voorschoten.
Tijd:  We verzamelen om 10.30 uur, het is fijn als iedereen op tijd aanwezig is.
Kosten: De eerste consumptie is op kosten van Jij Ontbreekt, daarna zijn deze voor eigen rekening.
Aanmelden: wordt op prijs gesteld i.v.m. de reservering – graag per mail naar jijontbreekt@gmail.com

Voor alle overige activiteiten ga naar agenda

 

Duivenvoorde_met_narcissen_op_voorgrond

De themabijeenkomsten en activiteiten voor 2020 zijn bekend.
Nieuwsgierig? Kijk snel bij agenda.
De eerstvolgende activiteit of bijeenkomst staat altijd vermeld op de startpagina.

De schok
Het ongeloof
De verdoofdheid
De realiteit
En het verdriet dat altijd blijft

Warmte, steun en (h)erkenning

Mensen die een dierbare hebben verloren, kennen de gevoelens.
De eerste tijd is er veel aandacht en steun maar dat ebt soms weg omdat omstanders simpelweg niet kunnen begrijpen wat iemand werkelijk voelt en waar iemand mee te maken krijgt.

Daarom is Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg Jij Ontbreekt in het leven geroepen. Een plek waar mensen elkaar zonder woorden begrijpen, tips kunnen geven en krijgen en ervaringen uit kunnen wisselen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door nabestaanden; ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden.

Een plek voor álle nabestaanden

Iedereen die iemand heeft verloren, is welkom!
Of je nu je partner, je (klein)kind,  (groot)ouder, je broer, zus of je beste vriend(in) mist maakt daarbij niet uit. Groepen zijn daardoor heel gevarieerd van samenstelling en zijn ook per bijeenkomst verschillend. Niet alleen op basis van het thema maar ook qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers. Het aantal deelnemers is soms groot en soms heel klein. Dat varieert per thema.

Bijeenkomsten en wandelingen

Jij Ontbreekt organiseert elke maand een evenement voor lotgenoten.
Bij een themabijeenkomst op de vaste locatie, tijdens een wandeling of een koffiemoment of lunch/etentje. De data vindt u in de agenda.
Aanmelden voor bijeenkomsten en wandelingen is alleen nodig als we bij een locatie een reservering moeten plaatsen, bijvoorbeeld voor een drankje voor of na een wandeling of een koffiemoment/lunch. Dit wordt daarbij dan altijd duidelijk aangegeven.

Jij Ontbreekt is een vrijwilligersinitiatief

De inleidingen tijdens de themabijeenkomsten worden meestal verzorgd door professionals.
De overige begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn zelf nabestaande en kennen dus het gevoel van verlies en gemis.

Tijdens de bijeenkomsten wordt geen professionele hulpverlening geboden. Daarvoor kunt u het beste informatie opvragen bij uw huisarts. Die kan u, als u daar behoefte aan heeft, helpen bij het vinden van een goede (rouw)coach in de regio.

Wilt u Jij Ontbreekt een steuntje in de rug bieden?

Jij Ontbreekt is volledig afhankelijk van fondsenwerving en donaties.
Wilt u ons helpen om onze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren?
Dat kan – door een bedrag over te maken naar rekeningnummer
NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg.
o.v.v. uw naam en het woord donatie bij de omschrijving.
Alvast bedankt voor uw steun!