Start

ONLINE KOFFIEMOMENT – 3 FEBRUARI 20.00 UUR

Het belang van contact, warmte en steun aan elkaar bieden is nu misschien nog wel veel groter dan ooit tevoren.
Daarom zijn we blij dat wij toch regelmatig online bijeenkomsten kunnen organiseren voor nabestaanden in de regio Haaglanden.

Natuurlijk is elkaar op locatie of tijdens een wandeling ontmoeten nóg fijner maar zolang dat vanwege de geldende maatregelen niet mogelijk is hebben we gelukkig wel een alternatief. Uit de aanmeldingen en de reacties tijdens en na bijeenkomsten blijkt dat deelnemers hier ook zo over denken, gelukkig maar.

Hoe werkt het?
Iedereen die een dierbare verloor is welkom. Of dit een partner, (groot)ouder, (klein)kind, broer/zus, vriend(in) of collega is maakt niet uit. Hoe lang het geleden is ook niet en de leeftijd van de deelnemers is ook heel divers.
De bijeenkomst is besloten, daarmee waarborgen wij de privacy van deelnemers.
De bijeenkomsten zijn daarom ook bewust niet toegankelijk voor hulpverleners of meer algemeen geïnteresseerden.

Wil je aansluiten?
Stuur dan een mail met je naam, telefoonnummer en wie je verloren bent naar jijontbreekt@gmail.com
Daarna ontvang je dan een bevestiging van aanmelding en de inloggegevens voor bijeenkomst.

We zien ernaar uit jullie snel weer te spreken!

Warme groet,
Teamleden Jij Ontbreekt

De schok Het ongeloof De verdoofdheid De realiteit En het verdriet dat altijd blijft

Warmte, steun en (h)erkenning

Mensen die een dierbare hebben verloren, kennen de gevoelens. De eerste tijd is er veel aandacht en steun maar dat ebt soms weg omdat omstanders simpelweg niet kunnen begrijpen wat iemand werkelijk voelt en waar iemand mee te maken krijgt. Daarom is Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg Jij Ontbreekt in het leven geroepen. Een plek waar mensen elkaar zonder woorden begrijpen, tips kunnen geven en krijgen en ervaringen uit kunnen wisselen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door nabestaanden; ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden.

Een plek voor álle nabestaanden

Iedereen die iemand heeft verloren, is welkom! Of je nu je partner, je (klein)kind,  (groot)ouder, je broer, zus of je beste vriend(in) mist maakt daarbij niet uit. Groepen zijn daardoor heel gevarieerd van samenstelling en zijn ook per bijeenkomst verschillend. Niet alleen op basis van het thema maar ook qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers. Het aantal deelnemers is soms groot en soms heel klein. Dat varieert per thema.

Bijeenkomsten en wandelingen

Jij Ontbreekt organiseert elke maand een evenement voor lotgenoten. Bij een themabijeenkomst op de vaste locatie, tijdens een wandeling of een koffiemoment of lunch/etentje. De data vindt u in de agenda. Aanmelden voor bijeenkomsten en wandelingen is alleen nodig als we bij een locatie een reservering moeten plaatsen, bijvoorbeeld voor een drankje voor of na een wandeling of een koffiemoment/lunch. Dit wordt daarbij dan altijd duidelijk aangegeven.

Jij Ontbreekt is een vrijwilligersinitiatief

De inleidingen tijdens de themabijeenkomsten worden meestal verzorgd door professionals. De overige begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn zelf nabestaande en kennen dus het gevoel van verlies en gemis. Tijdens de bijeenkomsten wordt geen professionele hulpverlening geboden. Daarvoor kunt u het beste informatie opvragen bij uw huisarts. Die kan u, als u daar behoefte aan heeft, helpen bij het vinden van een goede (rouw)coach in de regio.

Wilt u Jij Ontbreekt een steuntje in de rug bieden? Jij Ontbreekt is volledig afhankelijk van fondsenwerving en donaties. Wilt u ons helpen om onze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren? Dat kan – door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 92 INGB 0008 6964 51 t.n.v. Stichting Nabestaandencafé Leidschendam-Voorburg. o.v.v. uw naam en het woord donatie bij de omschrijving. Alvast bedankt voor uw steun!