bloom-blossom-flora-915216

Rauwe rouw

In de zomer van 2015 overleed Tjebbe, de man van initiatiefneemster Barbara Bosman, plotseling op een kleine Franse camping waar zij als gezin al jaren kwamen. Hij werd maar 47 jaar. Barbara en haar dochter (toen 16) stonden er vanaf dat moment alleen voor. Het leven als God in Frankrijk werd ingewisseld voor overleven, er moest veel worden geregeld. De uitvaart werd druk bezocht maar na een aantal weken werd het stiller. Ze merkten dat ze het toch grotendeels allemaal alleen moesten doen. Dat gold niet alleen voor het omgaan met hun verdriet maar ook voor de confrontatie met goedbedoelde maar onhandige opmerkingen vanuit hun omgeving en andere zaken waar je na zo’n zwaar verlies ook nog mee te maken krijgt. 

Tu me manques

Tu me manques schreven Tjebbe en Barbara vaak in een berichtje naar elkaar.  De letterlijke vertaling Jij ontbreekt mij paste volgens hen beter bij het diepe gevoel van gemis dan een simpel ik mis je.  De naam van het nabestaandencafé is daar een afgeleide van.

Lotgenotencontact

Barbara had al snel door dat zij niet de enige (jongere) weduwe was. Ze besloot in mei 2016 een regionale besloten Facebookgroep op te zetten – Sterke Weduwes West Nederland. Binnen een jaar had deze groep voor weduwen in Zuid-Holland en Noord-Holland meer dan 200 leden. Een dubieus succes, want niemand van de leden had tot die groep willen behoren.  Maar als groep zijn ze dankbaar voor de onderlinge warmte, steun en (h)erkenning.

Met regelmaat organiseerde ze koffiemomenten, lunches en een strandborrel op internationale weduwendag (23 juni).

Die bijeenkomsten en de grote aantallen bezoekers tijdens de eerste Lichtjesavond op de Oosterbegraafplaats in Voorburg in december 2016 brachten Barbara op het idee voor een nabestaandencafé. In de regio Haaglanden was dit er nog niet. Eigenlijk heel erg raar. Als je trouwt of een kind krijgt kun je op verschillende plekken terecht, van gemeenteloket tot consultatiebureau.. Maar voor iemand die een partner of naaste verliest is er niets. Raar eigenlijk. Vooral omdat we allemaal met de dood en verlies te maken krijgen.

De schouders eronder

Barbara besloot het er niet bij te laten zitten. De gemeente kon geen middelen vrijmaken maar met een kleine groep lotgenoten zette ze de schouders eronder en samen gingen ze op zoek naar fondsen die wilden ondersteunen. Toen die gevonden waren kon een stichting worden opgericht, werd de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld, een bankrekening geopend en gingen ze vol enthousiasme van start

Op 18 november 2018 werd Jij Ontbreekt feestelijk geopend. TV West was aanwezig om hier verslag van te leggen en ook Het Krantje was aanwezig.