Door alle maatregelen kunnen we momenteel geen bijeenkomsten op locatie organiseren. Heel naar, vooral voor nabestaanden die vaak behoefte hebben om in contact te blijven en komen met anderen die weten hoe het voelt om iemand te moeten missen.

Daarom hebben wij voor 28 oktober een online bijeenkomst aangekondigd en ingeregeld.
We ontvingen meerdere aanmeldingen, heel fijn.

Helaas bleek, bij toezending van de inlogcode, dat een aantal aanmelders inmiddels toch andere plannen hadden gemaakt. Hierdoor bleef slechts één deelnemer over en die vond dat als gespreksgroepje wel heel klein. Begrijpelijk maar wij vinden het voor die persoon wel heel jammer dat dit contactmoment nu niet door kon gaan.

Ook voor ons als vrijwilligers is dit lastig. We regelen van alles van tevoren om e.e.a. goed te laten verlopen en er wordt tijd gemaakt om het gesprek te kunnen begeleiden.

Het is heel fijn als aanmelders vooraf bedenken of zij ook echt deel kunnen gaan nemen op de tijd van de bijeenkomst.
Zo voorkomen we teleurstellingen bij anderen en kunnen we ook écht de warmte, steun en (h)erkenning bieden waar veel mensen behoefte aan hebben.
Vooral nu.